Курс по Revit за Архитектура 16-20 Април 2018

КАД Пойнт организира курс по Revit за Архитектура:

 

16 Април (Понеделник) – 20 Април (Петък) 2018 от 09:00 до 13:00 часа в град София, жк Полигона бл. 43 офис 7.

 

Курсът е с продължителност 25 учебни часа. Цената на курса e 390 лв. с ДДС. Ако желаете да се запишете или да получите допълнителна информация, потърсете ни на телефон 02/9833001;

 

Базовият курс по Revit част Архитектура помага на проектантите за:
Бързо изграждане на архитектурния модел, създаване на собствени елементи,, визуализация и анализ в проектна среда, създаване на проектната документация. Обучението е с продължителност 25 учебни часа.

 

ПРОГРАМА:

 

Ден 1:

Запознаване с интерфейса на програмата;
Управление на изгледите в project browser //проектен навигатор;
Създаване на нови floor plans, elevations, sections //планове, фасадни и разрезни линии;
Контрол над object visibility //видимост на обектите;
Създаване и контрол над grids и levels //координатна мрежа и нива;
Създаване и редактиране на architectural walls //архитектурни стени;
Създаване и редактиране на architectural floors //архитектурни подове;
Добавяне на doors и windows //врати и прозорци;
Добавяне на roof //покривна конструкция.

 

Ден 2:

Дефиниране и работа с phases //фази;
Работа с design options //дизайнерски опции;
Проектиране на curtain walls //окачена фасада;
Добавяне на suspended ceilings //окачен таван;
Създаване и редактиране на stairs, ramps, railings //стълбища, рампи и парапети.

 

Ден 3:

Работа с families //фамилии;
Работа с family editor;
Създаване на rooms, areas, schedules //стаи, площи, списъчни спецификации;
Работа с material browser и material takeoffs //материали и количествени сметки;
Работа с duplicate views //дублирани изгледи;
Добавяне на annotations //котиране;
Създаване и моделиране на терен.

 

Ден 4:

Работа с drawing sheets //чертожни листове;
Промяна на title blocks //чертожни шаблони;
Създаване на project templates //проектни шаблони;
Настройка на project location и true north //местоположение на проекта и истински север;
Настройка на изгледи за sun study //слънчев анализ;
Rendering и walkthrough //фотореалистични изображения и др.