Промоция за Визуализационни продукти

До 30 Март 2018 г.  можете да закупите комплект от:

– Autodesk 3ds Max + V-Ray for 3ds Max за 1960 euro.

– Autodesk Maya + V-Ray for Maya  за 1960 euro. 

/Стандартна цена на комплекта – 2360 euro/

Получавате – годишен лиценз на 3ds Max /Maya + V-Ray постоянен лиценз.