BIMLUX2017

На 14 Ноември 2017 в Люксембург се проведе BIMLUX2017, на който имах възможността да присъсвам и реших да споделя това, което разбрах от опита на люксембургските BIM специалисти. Надявам се тази статия да е от полза за българските BIM специалисти при дефинирането на нашите бъдещи BIM стандарти и при организацията по тяхното прилагане в действие.

 

Организатори на събитието бяха CRTI-B (Ресурсен Център за Технологии и Иновация в Сградите),  OAI (Камара на Архитекти и Инженери), Neobuild (Иновативен център за BIM, Urban Farming и др.) и LIST (Люксембургски Институт за Наука и Технологии).

Събитието откри министър-председателят на Люксембург Ксавие Бетел, който потвърди пред строителната гилдия важността за бързо и качествено изготвяне на BIM стандартите за всички в Люксембург (заложено е и в идеята за Digital Luxembourg). Напълно вярвам, че Люксембург ще постигнат заложените цели, защото предишния ден бях и на друг семинар (The Future of Materials Summit), който пак министър-председателят откри и в който каза следното: „Люксембург на Земята може да е малка, но в Космоса сме големи“. Люксембург са едни от лидерите по отношение на космически технологии с около 700 научни работници, посветени на темата за навлизането на човечеството в Космоса.

 

В първата сесия Морено Виола от CRTI-B представи процеса на изготвяне на BIM стандартите в Люксембург. В сравнение за други държави (Скандинавските, САЩ и Обединеното Кралство) този процес е започнал по-късно (2015 година), но са постигнати значителни резултати. Първата фаза е завършила на 14.07.2017 с издаването на Наръчник за прилагане на BIM, който е свободен за теглене и представлява дефинирането и видовете BIM, нивата на усвояване и основните насоки за неговото внедряване в строително-проектантските организации.

Дефинирани са и основните работни групи, като освен BIM CRTI-B, която разработва основната част от BIM стандартите и архитектурно-инженерната работна група (т.е. Строителната гилдия), е включена и правно-осигурителна група.

 

Следващата лекция направи Силван Кубицки от Института за Наука и Технологии за използване и предизвикателства на BIM за устойчивото строителство. Представени бяха изследователските проекти 4D Collab (Моделиране на времето преди строителството), BIM4VET (Изследване на процесите по внедряване на BIM) и BIMEET (Намаляване на енергийната консумация).

 

Марция Болпани PhD от Миланската Политехника свери часовниците на присъстващите с това какво се случва с BIM в ЕС като цяло и в някои от държавите-членки – Италия, Германия, Великобритания и др. Има свободен за сваляне наръчник на Европейската BIM група, който дава базови дефиниции и дава различни препоръки за внедряването на BIM от страна на ръководните органи на страните-членки и техните строителни отрасли. В представянето на Марция Болпани бяха представени три основни начина за проникване на BIM: Отгоре-надолу (от Министерства), Среда-настрани (от големи фирми в сектора) и отдолу-нагоре (от малки и динамични фирми).

 

Последваха демонстрации на изключителни BIM-базирани проекти, гъвкави решения и олеснена работна среда, а последната презентация на Давид Детерм (BIM координатор към OAI), озаглавена „Една връзка Печеля-Печелиш“ затвърди усещането за важност от внедряване на BIM в строителния сектор.

И да, спешно е, защото пести пари и време.