Курс по Revit за Архитектура 18-21 Септември 2017

КАД Пойнт организира курс по Revit за Архитектура 18 Септември (Понеделник) – 21 Септември (Четвъртък) 2017 от 14:00 до 19:00 часа в град София.
Курсът е с продължителност 25 учебни часа. Цената на курса e 390 лв. с ДДС.

Ако желаете да се запишете или да получите допълнителна информация, потърсете ни на телефон 02/9833001 или 088/9240051.

Базовият курс по Revit за Архитектура помага на проектантите за:
Бързо изграждане на архитектурния модел;
Създаване на собствени елементи;
Визуализация и анализ на проекта;
Създаване на проектната документация;

Строителен Информационен Модел (Building Information Modeling);
Запознаване с интерфейса на програмата;
Управление на изгледите в Проектния Навигатор;
Създаване на нови планове, нива, фасади и разрезни линии;
Контрол на изображението на обектите (Object Visibility);
Работа със строителни елементи;
Стени. Добавяне и редактиране;
Създаване и редактиране на Плочи (Floors);
Работа със Съставни стени
Добавяне на врати и прозорци;
Привързвания на обекти (Constraints);
Прилагане на оразмеряване;
Изграждане на Окачени Фасади (Curtain Walls);
Създаване и моделиране на терен;
Добавяне на Окачени Тавани (Ceilings);
Създаване и редактиране на Покриви (Roofs);
Работа със Стълби (Stairs) и Парапети (Railings);
Зареждане на Фамилии (Component Families);
Промяна на Фамилии в Family Editor;
Създаване на Спесификации (Schedules);
Работа с Материали (Materials) и Количествени сметки (Material Takeoffs);
Работа с Чертожни Листове (Drawing Sheets);
Промяна на Чертожните Шаблони (Title Blocks)
Създаване на Проектни Шаблони (Project Templates);
Изработване на фотореалистични изображения с вградения MentalRay;
Импорт и Експорт на данни;