Курс Revit за ОВК и ВиК 18-21 Септември 2017

КАД Пойнт организира курс по Revit за ОВК и ВиК от 18 Септември (Понеделник) – 21 Септември (Четвъртък) 2017 от 08:00 до 13:00 часа в София. Курсът е с продължителност 25 учебни часа. Цената на курса e 390 лв. с ДДС.

Ако желаете да се запишете или да получите допълнителна информация, потърсете ни на телефон 02/9833001 или 088/9240051.

Базовият курс по Revit за ОВК и ВиК помага на проектантите за:
Бързо изграждане на тримерния модел;
Привързване на архитектурен и конструктивен модел;
Анализ на модела;
Създаване на собствени елементи;
Извличане на цялостна проектна документация;

Програма на курса:
Запознаване с технологията Строителен Информационен Модел;
Revit интерфейс – Ленти с инструменти и палети;
Управление на изгледите в Проектния Навигатор;
Създаване и редакция на проектни шаблони;
Създаване на нови нива и сечения;
Вмъкване на Revit модели Архитектура и Конструкции;
Добавяне на вентилационни решетки;
Изграждане на климатични уредби;
Ориентиране на елементите в пространството;
Свързване на елементите в обща система;
Контрол на изображението на обектите;
Привързване на въздуховоди и тръбни обекти;
Ръчно добавяне и редактиране на клонове;
Оразмеряване на елементи;
Надписване на елементи;
Създаване на елементи във Family Editor;
Редактиране на геометрията;
Работа с параметри;
Създаване на типове във фамилиите обекти;
Работа с материали;
Аксонометрични изгледи;
Създаване на спецификации;
Чертожна документация;
Анализ на сградата;
Проверка за пресичания;
Разпечатване на документацията;
Публикуване в 2D и 3D DWF;
Импорт и Експорт на данни;