Връзка на Autodesk Forma с Rhino (Видео)

Autodesk Forma (част от AEC Collection) е софтуерен продукт за създаване, анализ и сравняване на архитектурни концептуални модели.

Чрез допълнениeто (Rhino plug-in) можете да свържете процеса по изграждане на концепцията с Rhino – един от най-популярните платформи за сложно тримерно моделиране.

Онлайн семинар 25.01.2024 – BIM Collaborate Pro for Civil 3D – Колаборация на инфраструктурния екип

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме възможностите на BIM Collaborate Pro for Civil 3D за екипна работа на инфраструктурните специалисти в облачната среда на Autodesk.

25 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация

Онлайн семинар 18.01.2024 – Autodesk Forma за изграждане на концептуални модели и анализ

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме възможностите на Autodesk Forma да създава, анализира и сравнява различните варианти на концептуален архитектурен модел.

18 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация

Онлайн семинар 16.01.2024 – Работни процеси с точкови облаци в Autodesk AEC Collection

В този едночасов онлайн семинар ще разгледаме създаването и обработването на облаци от точки с Autodesk ReCap Pro и прехвърлянето на геометрията към Autodesk Infraworks, Civil 3D и Revit.

16 Януари 2024 (15:00 – 16:00)
Регистрация

Revit- Depth Cueing

Depth Cueing Ви помага да контролирате вида на линиите в изглед и разрез за по-добро представяне на вашия модел.

Какво е Depth Cueing?

Това е инструмент, който Ви позволява да направите по-бледи линии и светлосенки, когато се отдалечите от равнината на проекцията на изгледа. Избледняването ви помага да покажете дълбочината в изгледи и разрези. Когато се комбинира с подходящ тип линия (linework) и силуетен ръб (silhouette edge), изгледите стават по-четливи и ще предадат по-точно вашето дизайнерско намерение.

Защо да използвате Depth Cueing?

Прилага се към изглед с няколко кликвания. Вие задавате позицията, където започва и завършва ефектът на избледняване върху изгледа, и след това избирате интензивността на избледняването. Прилагането на Depth Cueing към изглед завършва много бързо. Когато трябва да покажете дълбочина във вашите изгледи и разрези, Depth Cueing може да Ви помогне да постигнете това с малко усилия. Други методи, като прилагане на различни видове линии (linework) към изгледа, могат да отнемат много време. За бърз резултат Depth Cueing може да е всичко, от което се нуждаете, за да може изгледът да се представи ефективно. Когато се комбинира с други инструменти, добавяте дълбочина на изгледите и разрезите дори по-добре, отколкото само Depth Cueing.

Как прилагате Depth Cueing в изглед?

Какво ново в Rhino 8

ПРОМО: Ако имате предишна версия на Rhino, можете да подновите до 27 Февруари 2024 за 395 EU (вместо за 595 EU).

Rhino 8 добавя редица нови и подобрени команди за моделиране, детайлност, потребителски интерфейс, рендер функционалност и Grasshopper функции. Rhino 8 for Mac сега е по-бърз чрез използване на Apple Metal технологията за ускоряване на графиката. При закупуване на лиценз Rhino 8, можете да използвате както Rhino for Win, така и Rhino for Mac.

Новата команда ShrinkWrap създава капсулираща Mesh повърхнина, която обхваща външните очертания на обектите, изграждащи Вашия модел. Този единичен и затворен Mesh обект е идеален за 3D принтиране. ShrinkWrap съдържа редица подкоманди, с които да оптимизирате допълнително модела преди да го изпратите за печат:

 • Параметри за сгъстяване или олекотяване на геометрията;
 • Създаване на отместен вътрешен Mesh за намаляване на материала за печатане;

Push&pull функция – Бърз начин за моделиране чрез преместване на едно или повече лица (Faces) на Polysurface обект по неговата нормала. Това е изключително удобна функция за бързо добавяне на изпъкнали и вдлъбнати детайли.

Вмъкване на вътрешен ръб (Inset) на определено разстояние по Mesh, SubD или Polysurface обекти с цел разделяне на отделни лица от двете му страни. Много удобен в комбинация с Push&pull за отместване на съседни лица навътре и навън на зададени разстояния.

Ръб (Crease) в SubD обект – нов елемент на SubD геометрията, чрез който лесно става изпъкване или заглаждане на ребро върху повърхността на обекта.

Автоматично завъртане на работната повърхнина (Auto CPlanes), когато застанете върху даден обект. Тази функция спестява време за ръчно задаване на работна равнина и за смяна подходящ изглед.

В Rhino 8 има подобрена функционалност по отношение на сеченията на модела, тъй като можете да изберете стил за пресичане на обектите от даден слой – цветове и дебелини на линии, щриховки. Стиловете могат да се отразят както в съществуващите изгледи на модела, така и в специален директен изглед. Самите равнини на сеченията се представят чрез динамични обекти, които могат да се изместват в пространството и това спестява редица допълнителни построения и настройки.

Ето и няколко от най-важните подобрения в интерфейса на Rhino 8:

 • Оптимизиран Layer Manager – добавена търсачка, стилове за сечение, drag&drop в прозореца, независимост между видимост на обект в моделно и хартиено пространство и др.
 • Запазване и извикване на настройки в прозорците на Rhino 8 и възможност за прехвърляне между различните екрани.
 • Подобрен Render интерфейс чрез олеснена навигация и заместване на текстовите полета с по-удобните за работа слайдери.

По отношение на представянето на модела, Rhino 8 също е на ниво. Добавени са PBR (Physically Based Rendering) материали, както и различни AI алгоритми за изчистване на изображението (Denoisers). Чрез специален UV редактор можете да редактирате посоката и вида на текстурите в модела, а чрез новите Procedural Textures имате много повече възможности за избор.

Графичната алгоритмична среда Grasshopper също е подобрена в новия Rhino 8. Възможно е да добавяте потребителски атрибути към генерираните обекти в модела, да управлявате надписни обекти (Annotations), както и блокови дефиниции и референции.

Rhino 8 добавя също и стилизирани и парамтризирани типове линии, с които се подчертава желаната идея, подобрено отместване (Offset) на обекти, управление на блокове (Block Manager), файлови формати и много други.

Повече информация …

Основни функции на Autodesk Forma

1.Контекстуално моделиране: Потребителите могат бързо и лесно да създават модели на зоната, за която е предвиден проекта, като използват голямата база данни във Forma, включително терен, инфраструктура и съществуващи обекти за конкретния регион.

2.Възможности за концептуален дизайн: Позволява на потребителите да сравняват своите дизайнерски решения, като същевременно бързо и лесно създават сложни 3D дизайни.

3.Автоматизация: Проучва идеите за дизайн много по-бързо в първите етапи на проектирането, като използва прости, но ефективни персонализирани решения и бързо генерира много концепции, за да гарантира, че цялото пространство е правилно решено.

4.Бърз Анализ: Анализира важни архитектурни и климатични промени в реално време, включително слънчева светлина, дневна светлина, вятър и микроклимат. Възможността за извършване на екологични проучвания в началото на процеса на проектиране означава, че потребителите могат много по лесно да постигнат целите и стандартите за устойчивост.

Свързване на модел от Revit с Robot Structural Analysis

Autodesk Robot Structural Analysis Professional (Robot) е софтуерно приложение за анализ на конструкции и проектиране. Използвайте го за анализ на всякакъв вид конструкции, както и за проектиране на елементи от конструкцията (стоманени, бетонни, дървени елементи). Алгоритмите, внедрени в Robot, позволяват анализ на геометрията на модел на конструкция, дефиниран в Revit. Също така позволява разширено свързване на равнинни елементи (плочи, стени, черупки), включени в модела.

Възможен е анализ на следните структури:

 • Извити стени и подове/панели във всяка равнина;
 • Срязващи стени и ядра;
 • Стени и подове с отвори с произволна форма;
 • Модели от смесени материали.

Използвайки комплексните възможности за моделиране и анализ на Robot, потребителите на Revit могат директно да анализират своите модели. По време на процеса на свързване на Revit – Robot, обектите/елементите се преобразуват, както е описано:

RevitRobot
Аналитичен елемент (Analytical Element)Обект (Object)
– Член (Member)– Член (Member)
– Панел (Panel)– Панел (Panel)
Гранични условия (Boundary conditions)Опори (Supports)
Горни и долни връзки на елементите
(Top and Bottom Releases of Elements)
Връзки (Releases)
Материали (Materials)Материали (Materials)
Товари (Loads)– Точкови товари (Point loads)
– Линейни товари (Line loads)
– Площни товари (Area loads)
Товарни състояния и категории
(Load Case and Case category)
Товарни състояния и произход на товара
(Load Case and Load Nature)
Товарни комбинацииТоварни комбинации
Оси (Glid lines) Оси (Glid line)
Нива- конструктивни
(Levels
The Structural setting is selected in instance properties)
Конструктивни оси
(Structural axes)

Нива- етажни
(Levels
The Building Story setting is selected in instance properties)
Етажни нива
(Story levels)

Линии, размери, текст
(Lines, dimensions lines, texts)
Не се прехвърлят

По време на процеса на свързване на Revit – Robot, ориентацията на товарите също се прехвърля. Натоварванията се представят в локална или глобална координатна система, в зависимост от това как са дефинирани в Revit.

След като прехвърлите модела от Revit в Robot, можете да извършите конструктивен анализ в Robot; тогава изчислителният модел се създава с помощта на метода на крайните елементи.

Robot извършва следните видове анализи:

 • линеен;
 • проектиране на стомана, бетон и дърво според много кодове;
 • динамичен;
 • сеизмични, включително времева история;
 • нелинейни, геометрични и материални;
 • изкълчване.

Можете да прехвърлите промени в конструктивни данни (като тези, произтичащи от дизайн на стомана или анализ на изкълчване, извършен в Robot) към Revit. Интегрирането с Robot Structural Analysis позволява промени в:

 • геометрия на първоначалната структура;
 • размер на секцията;
 • материали;
 • елементи на конструкцията (например дефиниране на нови елементи в Robot);
 • допълнителни компоненти на модел на конструкцията (усилватели, ексцентритети, освобождавания, твърди връзки, еластична основа);
 • товари;
 • опори.

Бързата връзка между Revit и Robot изключително улеснява процеса на проектиране и спомага за намаляване на грешките.

Twinmotion е вече официално включен в лиценза на Revit!

Потребителите на Revit вече могат безплатно да използват Twinmotion за визуализация в реално време. Той позволява създаването на висококачествени визуализации в бърз, интерактивен творчески процес. Всичко от фотореалистични снимки и анимации до панорами, презентации и VR пространство.

Най-забележителните характеристики на Twinmotion са:
1. Визуализация с реалистичен вид:
 С помощта на различни материали, осветление и сенки, сцените придобиват неповторим и реалистичен вид.
2. Бърз и ефективен работен процес:
 Добавянето на обекти и настройването на техните параметри се извършват бързо и лесно.
3. Интерактивност и свободно преместване:
 Потребителите могат да се движат свободно във визуализациите, да променят гледни точки и дори да взаимодействат с околната среда, което допринася за по-добро представяне на проекта.

4. Богата библиотека от обекти и модели: Twinmotion разполага с разнообразна библиотека от обекти, включително мебели, аксесоари, растения и архитектурни елементи.
5. Синхронизация и работа в реално време:
 Интеграцията с платформи като Revit позволява на потребителите да прехвърлят своите проекти в Twinmotion и да ги обогатят с по-добра визуализация и незабавен преглед на промените. Това позволява на потребителите да виждат резултатите от въведените промени в реално време.

Revit и Twinmotion си сътрудничат, за да предоставят на потребителите пълен инструмент за проектиране, моделиране и визуализация. Twinmotion допълва Revit, като предоставя възможност за по-лесна и реалистична визуализация на проектите, което може да подобри комуникацията и съгласуването между всички участници в проекта.